Norgeekspedition - for ungdomsskoler

Eksempler på længere ture

Se mere info på ltu.dk

”Nå nye højder med din ledergruppe”. Denne form passer også godt til oplevelser for mindre grupper."

 

Nye ideer kræver nye omgivelser

Download folder om  ledelse på højt plan:

DOWNLOAD HER

Kompetencegivende specialeforløb i vinterfjeld og turledelse. I samarbejde med Københavns Universitet. Se mere på www.Friluftsvejleder.science.ku.dk

Download gratis undervisningsmateriale: Claudio Hjorth og Lene Nielsen. Overnatning i sne. År 2000 forlag Outsight. Isbn.

Gratis materiale der kan downloades:

DOWNLOAD HER

Download folder om sommer og vinterfjeld:

DOWNLOAD HER

Adventure og

udflugter

Outsight arrangerer også længere ture over flere dage. Visionen med turene er at skabe erfaringsbaserede oplevelser, der styrker sammenholdet i gruppen og skaber nye relationer
på tværs af bånd. Turene og mødet med det simple liv, som naturen indbyder til, giver deltagerne store oplevelser.